Monday, August 27, 2007

Squatters protest MMDA demolition in Pasay and Makati
Mahigit 1,000 residente ng Makati at Pasay, nagprotesta laban sa napipintong demolisyon ng MMDA


MMDA dismantles 60 more Pasay, Makati shanties

No comments:

Post a Comment

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner